Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Help with Cookies must be enabled in your browser (new window)
Some courses may allow guest access
Forgotten your username or password?

Is this your first time here?

Pro přihlášení do systému je vyžadováno uživatelské jméno a heslo. Pokud jej nemáte přiděleno kontaktujte správce systému.

Většina kurzů umožňuje přístup prostřednictvím dočasného účtu Host. Není tedy nutné mít přiděleno jméno a heslo. Prostřednictvím účtu Host nelze odevzdávat úkoly a psát testy, slouží pouze pro prohlížení obsahu. Některé kurzy vyžadují pro zápis do kurzu klíč k zápisu. Klíč k zápisu vám sdělí vyučující daného předmětu případně tvůrce kurzu.

Pokud žák zapomněl své heslo nebo uživatelské jméno pro přístup do systému Moodle, dostaví se ve stanovenou dobu do učebny informatiky a správce systému mu přidělí heslo nové.

Doba přidělování hesel:

  • Úterý 13:30 - 13:40, Počítačová učebna B (v suterénu)
  • Středa 13:30 - 13:40, Počítačová učebna B (v suterénu)
  • Čtvrtek 8:45 - 8:55, Počítačová učebna A (v prvním patře)

Správce systému: Ing. Stanislav Lešinger DiS.