• Cílem tohoto kurzu je uvést žáky do problematiky praktických prací ve školních dílnách (zvládnutí základních činností s nářadím, stroji a zařízením dílny, včetně bezpečnostních opatření) s různými materiály také zvládnout základy čtení a tvorby jednoduchých technických výkresů pomocí programu ZWCAD.
  • Cílem tohoto kurzu je rozšířit vědomosti žáků v problematice praktických prací ve školních dílnách (zvládnutí složitějších činností s nářadím, stroji a zařízením dílny, včetně provádění údržby a drobných oprav), prohloubit poznatky o práci s různými druhy materiálů a také naučit prakticky pracovat při tvorbě technických výkresů s programem ZWCAD.