• Kurz je zaměřen na obsah látky, probírané v 6. ročníku. Provede vás základními otázkami, souvisejícími se strukturou látek, fyzikálními vlastnostmi těles a vytvoří základ ucelené struktury fyzikálních veličin. Seznámí vás s některými druhy sil a s jejich vlastnostmi, ale i se základy práce s elektrickým proudem.
  • Cílem kurzu je seznámit s některými základními problémy mechaniky - s pohybem a jeho charakteristikami, s Newtonovými zákony a vzájemným působením těles,se základní problematikou kmitání a vlnění a souvisejícími otázkami a prohloubit a upevnit znalosti probírané látky 7. třídy
  • Cílem tohoto kurzu je blíže se seznámit a procvičit si učivo 8. třídy - problematiku práce a výkonu, přeměnu energií - včetně vnitřní energie (tepla). Žáci se zde seznámí i se základy, potřebnými pro fungování tepelných motorů a součástí kurzu jsou i základní otázky meteorologie.
  • Tento kurz se hlouběji zabývá otázkami elektromagnetické indukce, výrobou el. proudu a jeho základními charakteristikami. Řeší však nejen teorii výroby el.proudu, ale zabývá i jeho výrobou v různých druzích elektráren i jeho dopravou a využitím v domácnostech. Součástí kurzu je i tématika využití jaderné energie.